Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/09/2020 12:11, số lượt xem: 208

Thương tiếc vô cùng những ước mơ
Thả hồn rải phím dệt thành thơ
Canh dài tim lặng tàn mong ngóng
Ngõ vắng lòng thiu héo đợi chờ
Úa cảnh ngờ ngây lèn tận dạ
Xám hương khắc khoải vọng xa bờ
Mùa trăng nhão nhoẹt mù tăm dạng
Thôi nhé buông tình giã mộng tơ

Thôi nhé buông tình giã mộng tơ
Còn ai chắp nối khúc thương bờ
Lao chao hụt hẫng niềm đau đợi
Lóng ngóng lê thê nỗi vọng chờ
Dứt phím tan mành thôi cánh nhạc
Bẻ nghiên vứt bút dẹp đường thơ
Người đi chẳng ngoái về hương cũ
Bến lỡ thuyền xiêu nước lặng lờ