Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/09/2020 18:50, số lượt xem: 253

Mộng lòng chi nữa mộng lòng xao
Sấm sét than ôi sấm sét gào
Van níu hôm nào van níu rỗng
Tiếc thầm thuở nọ tiếc thầm chao
Người quên biền biệt người quên lối
Kẻ nuối mông mờ kẻ nuối sao
Quỳnh nhạt trầm hương quỳnh nhạt luyến
Phượng lơ quá vãng phượng lơ nhàu

Phượng lơ quá vãng phượng lơ nhàu
Ái nỡ lạnh lùng ái nỡ sao
Mây đã vô tình mây đã lặn
Nguyệt rồi ngoảnh bóng nguyệt rồi chao
Từng khuya thao thức từng khuya gọi
Mỗi nuộc chênh vênh mỗi nuộc gào
Đành trả ân nguyền đành trả vậy
Mộng lòng chi nữa mộng lòng xao