Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/12/2020 18:36, số lượt xem: 197

Chiều mưa đẫm nhớ ngả nghiêng sầu
Gió chạm cay lòng mệt mỏi ngâu
Xiêu nguyệt mặt mày ngơ giữa nẻo
Tách mây bèo bọt rã bên cầu
Nhiều xơ xác biển chèn đau buốt
Nhão tối tăm trời rụi thẳm sâu
Tiêu đoạn lỡ tình mai mỉa nắng
Kiều sương giã biệt thở than đầu

Đầu than thở biệt giã sương kiều
Nắng mỉa mai tình lỡ đoạn tiêu
Sâu thẳm rụi trời tăm tối nhão
Buốt đau chèn biển xác xơ nhiều
Cầu bên rã bọt bèo mây tách
Nẻo giữa ngơ mày mặt nguyệt xiêu
Ngâu mỏi mệt lòng cay chạm gió
Sầu nghiêng ngả nhớ đẫm mưa chiều