Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 06/04/2016 12:15, số lượt xem: 535

Trời thẫm tím đau nỗi chạnh lòng
Biệt mù ân nghĩa mịt chờ mong
Rơi tràn lệ khổ chau buồn dạ
Hận tủi bờ thương úa xót dòng
Rời nguyệt lẻ thơ ngàn nhớ rã
Vỡ tình lưu kiếp vạn sầu đong
Khơi triền lặng xót âm thầm dội
Vơi bạt tản nguyền thậm buốt đông

Đông buốt thậm nguyền tản bạt vơi
Dội thầm âm xót lặng triền khơi
Đong sầu vạn kiếp lưu tình vỡ
Rã nhớ ngàn thơ lẻ nguyệt rời
Dòng xót úa thương bờ tủi hận
Dạ buồn chau khổ lệ tràn rơi
Mong chờ mịt nghĩa ân mù biệt
Lòng chạnh nỗi đau tím thẫm trời

Thuận nghịch độc