Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/12/2020 20:53, số lượt xem: 251

Bạc bẽo người đi buổi nắng tà
Nên vàng vọt hết những lời ca
Đào nguyên lặng cảnh buồn cây lá
Xích diệp mờ cung xoã cửa nhà
Có phải thanh bần nên mộng ngã
Nhằm khi xám xịt nỏ mơ ngà
Làm sao thấu được huyền vi hả
Quãng mộng tiêu điều bởi ám pha

Quãng mộng tiêu điều bởi ám pha
Làm sao cáo bạch để mơ ngà
Chàm loam mấy độ ê chề đá
Lục vấn nhiều phen lỡ dở nhà
Cứ ngỡ ghi lòng câu ngọt thoả
Ai dè tử lộ khúc buồn ca
Hồng loan vĩnh biệt tình băng giá
Bạc bẽo người đi buổi nắng tà