Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/03/2021 23:08, số lượt xem: 185

Trăng hờ hững phả quạnh thềm hiên
Hận khổ tràn tim nuối mãi miền
Giằng xé tủi tê khờ bóng nhạt
Vọng lìa đau héo lạnh màn xiên
Giăng sầu cõi nhớ loang thầm chạnh
Lại ngoái tình yêu buốt mộng phiền
Đằng đẵng bóng thương buồn kiếp bạc
Căng đời phận số chẳng đoàn viên

Viên đoàn chẳng số phận đời căng
Bạc kiếp buồn thương bóng đẵng đằng
Phiền mộng buốt yêu tình ngoái lại
Chạnh thầm loang nhớ cõi sầu giăng
Xiên màn lạnh héo đau lìa vọng
Nhạt bóng khờ tê tủi xé giằng
Miền mãi nuối tim tràn khổ hận
Hiên thềm quạnh phả hững hờ trăng