Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/02/2022 11:19, số lượt xem: 135

Trời xanh thắm đượm toả xanh trời
Khơi gợi câu thề sũng gợi khơi
Gởi mộng theo người say mộng gởi
Mời duyên kết ngãi lộng duyên mời
Tới lui thượng uyển hoài lui tới
Vơi lắng cung đàn mãi lắng vơi
Hỡi bạn chung tình mong bạn hỡi
Lời thơm tuyệt diễm ngát thơm lời

Lời đắm hồi xuân ngọt đắm lời
Vơi dần chát mặn sẽ dần vơi
Đợi chờ hạnh phúc ghim chờ đợi
Mời gọi tình nhân vẫy gọi mời
Nới mãi quay cuồng ham mãi nới
Khơi hoài cảm xúc nựng hoài khơi
Bởi lòng ái mộ xiêu lòng bởi
Trời đẹp cầu duyên buổi đẹp trời