Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/05/2021 00:35, số lượt xem: 188

Giã biệt âm diều thuở gió lay
Lồng câu ái cảm ngọt thơm dày
Êm đềm kỷ niệm bừng môi luyến  
Lãng mạn ân tình bủa mắt say
Thích rẻo cầu ao dìu nhịp võng
Thèm hương vịnh bến vẫy đêm ngày
Chiều thăm thẳm vọng về phương cũ
Quặn bỏng tâm hồn sũng nhớ cay

Ngóng nẻo quê nhà mũi chợt cay
Rằm trăng diễm lộng sáng hơn ngày
La đà mặt nước dìu thơ trỗi
Giục giã hoa thuyền cảm dáng say
Thắm buổi giao tình loang cõi mượt
Nồng hương đính ngãi quyện đêm dày
Chiều lên đỏ mắt tìm xưa cũ
Bỗng thấy mơ hồ kỷ niệm lay