Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/07/2022 21:03, số lượt xem: 143

Thương luyến ủ nàng gọi diễm mơ
Dấu yêu nồng đượm ngát thơm bờ
Giường ngây ngất trỗi loang cuồng điệu
Mộng lả lơi phừng trải thắm tơ
Vương mãi dạ lòng nghiêng ngả đắm
Ước luôn tình nghĩa khát khao chờ
Hường môi quyến chặt bền ôm ấp
Hương quyện gió vườn dạo thẩn thơ

Thơ thẩn dạo vườn gió quyện hương
Ấp ôm bền chặt quyến môi hường
Chờ khao khát nghĩa tình luôn ước
Đắm ngả nghiêng lòng dạ mãi vương
Tơ thắm trải phừng lơi lả mộng
Điệu hăng choàng trỗi ngất ngây giường
Bờ thơm ngát đượm nồng yêu dấu
Mơ diễm gọi nàng ủ luyến thương