Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/06/2021 12:49, số lượt xem: 159

Trúc mã cầu mong được khởi nguyền
Van cầu ngát phả tận bình nguyên
La đà vút toả hương cầu nguyện
Khấp khởi cầu say cõi mộng chuyền
Mãi ước bồng lai cầu đượm cảnh
Luôn cầu hạnh phúc sũng nồng duyên
Cầu quê tới tỉnh lành bao chuyện
Mọi nẻo cầu an bến lẫn thuyền

Hồng duyên mở lối tự ban đầu
Toại cảnh duyên bừng ước rễ dâu
Cảm hứng cài duyên nồng hẹn vẫy
Tình duyên đắm mộng trĩu mơ cầu
Đan ngời ý diễm duyên bền chặt
Toả đượm duyên tròn ngãi thắm lâu
Ấy hỡi xin hoài duyên được thoả
Vầy duyên hiệp cẩn sáng trăng lầu