Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/08/2022 20:00, số lượt xem: 162

Sương chiều đẫm lịm khúc tình ca
Ẩn hiện vờn mây rải xế tà
Hường má ửng thơm ngào ngạt tẩm
Diễm trời chan khắp lững lờ qua
Vương xào xạc bướm mơ lòng phỉ
Trỗi dặt dìu ong đợi nắng sà
Đường mật quyến thu nồng xúc cảm
Thương người gởi mộng ngỏ gần xa

Xa gần ngỏ mộng gởi người thương
Cảm xúc nồng thu quyến mật đường
Sà nắng đợi ong dìu dặt trỗi
Phỉ lòng mơ bướm xạc xào vương
Qua lờ lững khắp chan trời diễm
Tẩm ngạt ngào thơm ửng má hường
Tà xế rải mây vờn hiện ẩn
Ca tình khúc lịm đẫm chiều sương