Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/10/2022 21:16, số lượt xem: 134

Vời xa vọng nhớ sũng thơm lời
Ngọt đắm tim lòng thoả ấy ơi
Vơi lắng giữa nồng khao khát dạ
Khướt say hồn diễm ngóng mong thời
Mời son sắt ngãi đầy ao ước
Tẩm thiết tha tình quyến lặn bơi
Khơi mãi mộng vàng trăng huyễn ảo
Trời sao toả đượm dấu yêu đời

Đời yêu dấu đượm toả sao trời
Ảo huyễn trăng vàng mộng mãi khơi
Bơi lặn quyến tình tha thiết tẩm
Ước ao đầy ngãi sắt son mời
Thời mong ngóng diễm hồn say khướt
Dạ khát khao nồng giữa lắng vơi
Ơi ấy thoả lòng tim đắm ngọt
Lời thơm sũng nhớ vọng xa vời