Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2022 12:08, số lượt xem: 127

Khuya nào thức dậy kiểm từng quân
Tuấn mã hồi dương chuẩn bị mần
Pháo sẵn sàng bung đòi xỏ vịnh  
Xe hừng hực quẫy hám luồn sân
Mê hồn cảm xúc tưng bừng nhạc
Sảng khoái trào dâng nhễ nhại quần
Đẩy tốt qua hà trong hỗn loạn
Xanh vàng tía đỏ rực tình xuân

Mãnh tướng tung hoành thoả mộng xuân
Kỳ vương điểm huyệt quá siêu quần
Giao hoà ngẫu hứng lu bù nhịp
Chỏng vó tam bành nhão nhoẹt sân
Khiến mải mê hồn trong cõi nựng
Làm bay bổng trí giữa khi mần
Mơ bền sĩ tượng xoay hoài nhỉ
Hoả lực co vòi vẫn thúc quân