Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/05/2021 21:47, số lượt xem: 206

Bốn chục nhưng nàng vẫn khoẻ tươi
Hàm răng trắng nõn nhoẻn khi cười
Yêu kiều mắt đẹp nồng mây toả
Sắc sảo môi hồng diễm nụ khơi
Tóc lả nghiêng chiều đan huyễn mượt
Lòng thơm kết bạn đãi trong ngời
Liền tay đoán mộng thì ra quẻ
Trẻ mãi không già tận chín mươi

Trẻ mãi không già tận chín mươi
Tình yêu rực lửa khiến tim ngời
La đà cảnh sắc an nhàn dệt
Gởi gắm thơ lòng lãng mạn khơi
Hướng nghĩa bồi duyên hoài toả lộng
Bình tâm tạo phước để gieo cười
Nhìn qua lại tưởng vừa đôi tám
Bốn chục nhưng nàng vẫn khoẻ tươi