Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/05/2022 14:20, số lượt xem: 140

Xinh cười mỉm đẹp thương nồng dán
Nhỉnh xuyến xao thề tim nối bạn
Tình phả mộng thơm diễm sắc dàn
Đỉnh choàng mơ thuận êm lòng mãn
Rinh chồng chất đượm nhớ về lan
Lĩnh khát khao bồi say luyến vạn
Bình vút bổng âm diệu lướt đàn
Vinh niềm giữa ái hương nào cạn

Cạn nào hương ái giữa niềm vinh
Đàn lướt diệu âm bổng vút bình
Vạn luyến say bồi khao khát lĩnh
Lan về nhớ đượm chất chồng rinh
Mãn lòng êm thuận mơ choàng đỉnh
Dàn sắc diễm thơm mộng phả tình
Bạn nối tim thề xao xuyến nhỉnh
Dán nổng thương đẹp mỉm cười xinh