Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2020 00:08, số lượt xem: 301

Hoà tâm chủ khách giữa hương đời
Diệu trỗi cung lòng phả khắp nơi
Bắc biển hiền nhân cùng ngẫm ngợi
Nam miền sỹ tử nguyện hành khơi
Vần thương dẫy sắc ngào mong đợi
Cảnh biếc trông chờ cõi nhớ rơi
Thoả nguyện trau dồi ngôn ngữ mới
Và mơ bút dậy thảo thơm lời

Và mơ bút dậy thảo thơm lời
Chớ để tâm hùng chịu loã rơi
Bạn hữu xây tình nên tuổi với
Thi đàn góp lửa tạo nguồn khơi
Mê huyền khúc nghĩa loang vời vợi
Tứ dậy mơ màng huyễn ảo nơi
Ước mãi câu vần luôn thoả ngợi
Hoà tâm chủ khách giữa hương đời