Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/07/2021 10:16, số lượt xem: 178

Khơi hoài đắng nghiệt mộng dài trôi
Vợi luống tình yên khó đứng ngồi
Đời mãi xót chau tàn bóng cỗi
Sợi đành cam chịu nín lòng ôi
Rời xa ái phụ nhàu tê trỗi
Bởi rụi tình thê thảm hận bồi
Tơi tả ước nguyền đau đớn bội
Rơi lòng thắt nẻo lặng sầu côi

Côi sầu lặng nẻo thắt lòng rơi
Bội đớn đau nguyền ước tả tơi
Bồi hận thảm thê tình rụi bởi
Trỗi tê nhàu phụ ái xa rời
Ôi lòng nín chịu cam đành sợi
Cỗi bóng tàn chau xót mãi đời
Ngồi đứng khó yên tình luống vợi
Trôi dài mộng nghiệt đắng hoài khơi