Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/03/2021 23:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 11/03/2021 23:08, số lượt xem: 175

Cay hờn quyện quấn lộng buồn thơ
Huyễn ảo mùa xuân cõi mịt mờ
Mai vọng nẻo tình lâng trỗi khúc
Nhạc len nguyền ái dậy loang bờ
Hoài tim buổi ấy ngào ngon điệu
Lả cánh đêm nào mải miết tơ
Đài nguyệt đuối thân toàn mệt mỏi  
Phai nồng giấc diễm ánh tàn mơ  

Mơ tàn ánh diễm giấc nồng phai
Mỏi mệt toàn thân đuối nguyệt đài
Tơ miết mải nào đêm cánh lả
Điệu ngon ngào ấy buổi tim hoài
Bờ loang dậy ái nguyền len nhạc
Khúc trỗi lâng tình nẻo vọng mai
Mờ mịt cõi xuân mùa ảo huyễn
Thơ buồn lộng quấn quyện hờn cay