Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/09/2020 18:19, số lượt xem: 214

Bạn thơ trong sáng tựa lòng gương
Điểm xuyết cho thơm đẹp cõi thường
Hội ngộ thi thư ngời đạo lý
Tao phùng tâm ý rạng văn chương
Quan tâm thăm hỏi tròn muôn nẻo
Nhắc nhủ thương yêu vẹn mọi đường
Tao nhã cho lòng thêm hạnh phúc
Hương đời nhẹ toả đượm ngàn phương

Hương đời nhẹ toả đượm ngàn phương
Tô thắm câu thơ vạn nẻo đường
Tâm trí đơm hoa lừng rỡ nhạc
Ý tình kết nụ sáng ngời chương
Mây cài lối mộng vương huyền ảo
Nguyệt chếch hương mơ đẹp dị thường
Thi hữu trao nhau lời mặn ngọt
Nghĩa tình thắm thiết mượt mà gương