Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/02/2022 22:42, số lượt xem: 278

Từ lâu vắng bặt giữa trăng ngàn
Lữ khách im lìm biệt hỏi han
Gác cũ luôn chờ hương cảm bạn
Lầu xưa vẫn đợi khúc thương đàn
Nhiều khi oải dạ đau tình rán
Lắm bữa tê lòng xỉn ruột chan
Ái hữu xa mờ bên tả ngạn
Còn chi lẽ sống thuở yên hàn

Còn chi lẽ sống thuở yên hàn
Sảng khoái thanh lời giữa nguyệt chan
Cảm hứng bông đùa ôm giỡn bạn
Cầm thư xướng hoạ trỗi say đàn
Thêu thùa đạo lý ươm tình mãn
Khấp khởi kim bằng dệt nghĩa lan
Tửu ngọt trà thơm nào có vãn
Cùng vui cỏ nội lẫn mây ngàn