Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/08/2021 08:22, số lượt xem: 165

Hồng đượm nẻo thơ phả nắng chiều
Lộng tình hương ái gởi làn tiêu
Trông đường biếc mượt đan ngời kiểu
Ngóng cõi vàng xa vọng diễm điều
Đồng dệt nhớ thương hoài toả chiếu
Mộng choàng mơ ước nguyện dừng xiêu
Bông vờn cảnh sắc mê huyền diệu
Bồng bế ngọt thơm hẹn hứa nhiều

Nhiều hứa hẹn thơm ngọt bế bồng
Diệu huyền mê sắc cảnh vờn bông
Xiêu dừng nguyện ước mơ choàng mộng
Chiếu toả hoài thương nhớ dệt đồng
Điều diễm vọng xa vàng cõi ngóng
Kiểu ngời đan mượt biếc đường trông
Tiêu làn gởi ái hương tình lộng
Chiều nắng phả thơ nẻo đượm hồng