Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/03/2021 10:18, số lượt xem: 219

Say đắm hỡi lòng diễm ảo hương
Ngợi ca nồng thắm diệu môi hường
Ngày loang én mộng chào nơi nhớ
Tuổi dậy trăng tình vén cõi thương
Bay ước vạn nguyền khoe dáng mỹ
Lượn mơ ngàn tú dệt mi trường
Bày phô huyễn cảnh mừng hoa nguyệt
Lay đượm ái tình thẫm mộng vương

Vương mộng thẫm tình ái đượm lay
Nguyệt hoa mừng cảnh huyễn phô bày
Trường mi dệt tú ngàn mơ lượn
Mỹ dáng khoe nguyền vạn ước bay
Thương cõi vén tình trăng dậy tuổi
Nhớ nơi chào mộng én loang ngày
Hường môi diệu thắm nồng ca ngợi
Hương ảo diễm lòng hỡi đắm say