Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/10/2022 13:20, số lượt xem: 178

Kỷ niệm vờn quanh mãi thế này
Ru lòng tưởng nhớ dạo đờ say
Tình lai láng tựa vầng trăng sũng
Ngãi mặn mà như biển nước dày
Diễm nụ tơ hồng tha thiết gởi
Thơm lời cổ tích ngọt ngào bay
Mầm yêu đẫm ngát nồng hương lửa
Thoả quyện đời nhau giữa tháng ngày

Thầm đan diễm ước quyện đêm ngày
Ái cảm thiên đường mãi lộng bay
Vũ điệu loang ngời xao xuyến bổng
Tình nhân tẩm ngọt khát khao dày
Cho dìu dặt luyến vàng hương nũng
Để véo von lừng mượt cõi say
Quá vãng dù xa hoài dẻo lịm
Và luôn thắm đọng giữa tim này