Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/07/2021 01:06, số lượt xem: 188

Sống cõi ta bà phận đảo điên
Bình tâm ổn trí dẹp ưu phiền
Đừng lo sẽ nhận đời giun kiến
Chớ ngại không vào giữa cảnh tiên
Khẩu ngữ gieo bền câu phước thiện
Ngày đêm giữ vẹn tiếng lương hiền
Ngừa tên quỷ sứ thường xâm hại
Hạnh phúc sau này hưởng mãn viên

Mong dài hạnh phúc thoả đoàn viên
Bạn hữu càng thân toả sắc hiền
Đạo nghĩa luôn nồng thơm tử tế
Tinh thần mãi đượm ngát triền miên
Tâm tình gởi nhận cho lòng vững
Xướng hoạ về qua giải nỗi phiền
Giữa mạng cùng nhau hoà cảm hứng
Trăng vàng cảnh mộng khác gì tiên