Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/03/2021 20:12, số lượt xem: 241

Hoa dỗi nhuỵ hờn nghẹn sắc xuân
Vọng đau lời luyến cõi dương trần
Ngà cung úa dột hoài mơ điệp
Ngọc nét thiu nhàu uổng mộng vân
Xa thẳm ái mòn phai huyễn dạng
Cận hờ duyên tản lặng nguyền thân
Hoà minh vỡ ước trời tan lạc
Nhoà tủi lệ thơ nuối mộng ngần

Ngần mộng nuối thơ lệ tủi nhoà
Lạc tan trời ước vỡ minh hoà
Thân nguyền lặng tản duyên hờ cận
Dạng huyễn phai mòn ái thẳm xa
Vân mộng uổng nhàu thiu nét ngọc
Điệp mơ hoài dột úa cung ngà
Trần dương cõi luyến lời đau vọng
Xuân sắc nghẹn hờn nhuỵ dỗi hoa