Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/05/2021 19:14, số lượt xem: 187

Quãng nắng chiều nghiêng trải đượm nè
Mơ hồ ráng toả chạm hàng tre
Rừng xanh diễm ý gieo huyền ngọc
Núi thẫm ngời hương phả dọc hè
Hớn hở theo đường ong dõi bạn
Yêu kiều bủa mộng bướm luồn khe
Thần tiên cảnh vật say lòng khách
Giữa vạt cùng sơn ẩn quán chè

Nồng thơm nghĩa đượm ngát hương chè
Vị đẫm lưng trời toả xuống khe
Nhấp giọng tâm tình loang giữa nẻo
Bừng câu quấn quyện trải bên hè
La đà thỏ lượn men triền suối
Khấp khởi chim vờn ghẹo luỹ tre
Bỗng thoảng làn tiêu dìu dặt khúc
Chiều nghiêng sắc thẫm lịm mơ nè