Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/12/2021 20:17, số lượt xem: 154

Đêm về đẫm mộng nhớ hồi leo
Cứ tưởng mình đang giỡn nựng mèo
Dặn nhủ từ nay đừng nũng kéo
Thêm rồi ngữ ấy lại lồng theo
Người ơi dụi mắt vì duyên hẻo
Bậu hỡi dừng chân bởi số nghèo
Quá khổ khi tình lâm ngã vẹo
Thương thầm kỷ niệm mãi hoài reo

Thương thầm kỷ niệm mãi hoài reo
Lại nghĩ mình thua bởi số nghèo
Vẫn nhợt bồng lai đành dở néo
Luôn nhàu trí não dộng khờ theo
Tơi bời lẽ sống tàn hoang nẻo
Tức tưởi ngày mai giã biệt mèo
Dẫu miệng câu thề hay trở méo
Đêm về đẫm mộng nhớ hồi leo