Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/07/2021 10:15, số lượt xem: 181

Thu huyễn ảo tình đổi trước sau
Sắc xưa ngùi nhớ dậy thương màu
Mù xa hẹn ước mờ truông nhạn
Biệt thẳm ân thề mịt khóm lau
U mải miết nguyền mong đợi úa
Vỡ tàn hoang nguyện ước mơ nhàu
Ngù ngây giữa dạ buồn côi cút
Du lãng mộng hồn rệu rã đau

Đau rã rệu hồn mộng lãng du
Cút côi buồn dạ giữa ngây ngù
Nhàu mơ ước nguyện hoang tàn vỡ
Úa đợi mong nguyền miết mải u
Lau khóm mịt thề ân thẳm biệt
Nhạn truông mờ ước hẹn xa mù
Màu thương dậy nhớ ngùi xưa sắc
Sau trước đổi tình tình ảo huyễn thu