Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 29/05/2016 10:02, số lượt xem: 535

Mơ mộng huyễn mù ảo ngút khơi
Rẽ chia nguyền đoạn nỡ sao trời
Chờ tê dạ dỗi hờn đau đớn
Ngóng mỏi hồn chao luyến rã rời
Tơ gảy buốt đời u lặng tủi
Ái lìa chau lệ ứa thầm rơi
Ngơ ngù dấy nẻo hoang tàn lạnh
Thờ thẩn xót tim đắng nghẹn lời

Lời nghẹn đắng tim xót thẩn thờ
Lạnh tàn hoang nẻo dấy ngù ngơ
Rơi thầm ứa lệ chau lìa ái
Tủi lặng u đời buốt gảy tơ
Rời rã luyến chao hồn mỏi ngóng
Đớn đau hờn dỗi dạ tê chờ
Trời sao nỡ đoạn nguyền chia rẽ
Khơi ngút ảo mù huyễn mộng mơ

Thuận nghịch độc