Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 07/05/2016 13:41, số lượt xem: 672

Lòng trỗi hận đau chạnh nuối khờ
Tủi hờn yêu vợi khiến tình ngơ
Trông nhoè nhoẹt vận hoen thề phú
Ước dở dang từ héo nguyện thơ
Phòng ái tản hương mù thệ nẻo
Khúc yêu nhoà mộng úa thương bờ
Mong gì có đổi khi nguyền lãng
Nồng vắng phượng loan gối vật vờ

Vờ vật gối loan phượng vắng nồng
Lãng nguyền khi đổi có gì mong
Bờ thương úa mộng nhoà yêu khúc
Nẻo thệ mù hương tản ái phòng
Thơ nguyện héo từ dang dở ước
Phú thề hoen vận nhoẹt nhoè trông
Ngơ tình khiến vợi yêu hờn tủi
Khờ nuối chạnh đau hận trỗi lòng

Thuận nghịch độc