Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 30/10/2016 08:47, số lượt xem: 389

Trông về kỷ niệm biết tìm đâu
Cái cõi tình yêu chẳng sợi sầu
Thuở ấy duyên nồng ươm quãng lạc
Bây giờ ái vợi để trời ngâu
Làm cho khắc khoải niềm tê nẫu
Khiến phải âm thầm nỗi lặng sâu
Hỡi nuộc ân nguyền sao tỏ thấu
Còn chi quá vãng buổi hoen mầu

Lặng lẽ vùi chôn nẻo sắc mầu
Buông dài trí não lịm hờn sâu
Niềm mơ gió bạt thương lòng ngẫu
Nỗi nhớ mưa lìa luỵ cảnh ngâu
Quạnh quẽ men tình ai nỏ thấu
Đìu hiu ngọn ái kẻ vương sầu
Mùa hoa kết toả mà không đậu
Quá vãng hôm nào ở tận đâu

Liên hoàn – Thuận nghịch vận –Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm - Ngũ độ thanh