Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 08/10/2016 18:16, số lượt xem: 627

Đau mãi dạ hồn đẫm luyến thương
Hỡi người đâu hẹn thuở choàng sương
Nào khi trở thệ đời hoang vắng
Ấy lúc phai lời ý lạnh vương
Trao gởi nghĩa tình mơ nguyệt dáng
Đổi thay lòng dạ xót canh trường
Cao trời hỡi nát tan thề ước
Hoa sắc nuối nguyền dạ níu hương

Hương níu dạ nguyền nuối sắc hoa
Ước thề tan nát hỡi trời cao
Trường canh xót dạ lòng thay đổi
Dáng nguyệt mơ tình nghĩa gởi trao
Vương lạnh ý lời phai lúc ấy
Vắng hoang đời thệ trở khi nào
Vương choàng thuở hẹn đâu người hỡi
Thương luyến đẫm hồn dạ mãi đau

Thuận nghịch độc