Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 03/10/2016 08:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 03/10/2016 08:50, số lượt xem: 780

Trăng buồn xám xịt ẩn từ lâu
Dõi mắt mơ người chẳng thấy đâu
Thương nẻo nguyền xưa lòng buốt quạnh
Nhớ nơi ước cũ dạ loang sầu
Nào khi ôm ấp nào khi mộng
Lại chỉ  hoang tàn lại chỉ ngâu
Huyễn ảo mù tăm lòng rã rượi
Thầm van khắc khoải giọng kinh cầu

Thầm van khắc khoải giọng kinh cầu
Sao lại lơ tình để xót ngâu
Giấu kín vần thơ vì ái ngoảnh
Vùi luôn khúc nhạc bởi duyên sầu
Tìm mơ nào thấy ngày xuân lại
Níu mộng chi còn buổi hạ đâu
Rã nguyện chao thề tim hận khổ
Trăng buồn xám xịt ẩn từ lâu

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm