Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 08/12/2016 17:19, số lượt xem: 501

Sao tình bỗng chốc trở mùa đông
Để nghĩa tàn rơi bạc má hồng
Nát cánh xuân tình đau kiếp mộng
Tan vầng nhật nguyệt tủi đời sông
Tưởng là phím nguyệt cài non bổng  
Đâu biết mây ngàn dạt cõi trông
Quá vãng người ơi nhiều biếc lộng
Mà thương kỷ niệm lạnh như đồng

Đồng tâm sao nỡ khứa tâm đồng
Trông ngoái đâu nào để ngoái trông
Mộng rã hoang tàn tê rã mộng
Sông buồn lờ lặng dỗi buồn sông
Bỏng đau xót mãi hồi đau bỏng
Hồng luyến còn chi buổi luyến hồng
Rỗng khúc ân tình toang khúc rỗng
Đông chiều lặng lẽ quạnh chiều đông

Liên hoàn – Bán hồi đầu –Thuận nghịch vận – Bát đồng âm