Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 19/08/2017 15:37, số lượt xem: 493

Trời se chỉ thắm lộng duyên đầu
Nguyện ước chung lòng thoả mãn lâu
Hạnh phúc cùng đan ngời nẻo ngẫu
Nguyền ân giữ lựng biếc ân cầu
Êm đềm quãng nhạc mơ màng ngấu
Lộng lẫy cung tình ngất ngưởng sâu
Vũ khúc bồng lai hoà hợp khẩu
Đừng cho gió bão dậy cơn sầu

Đừng cho gió bão dậy cơn sầu
Ráng giữ nong thề được toả sâu
Rộn rã ân tình mong mỏi thấu
Triền miên quãng mộng thiết tha cầu
Trầm hương bồng lịm la đà ngấu
Nẻo ái hoan bừng rạng rỡ lâu
Thoả mắt thôn làng thơm phụ mẫu
Trời se chỉ thắm lộng duyên đầu

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm