Tình cờ ta lại gặp em
Để tim lòng héo chợt mềm mại thương
Tình cờ cá lặn hoa nhường
Lại vin cánh gió về vương vấn tình.

Tình cờ ta nhận hồng xinh
Để đêm vừa xuống đã nghìn nghịt mong
Tình cờ ngõ vắng hoang lòng
Mà duyên tri ngộ khiến trong trẻo đời.

Tình cờ sao đẹp người ơi
Để mây quyện gió lộng phơi phới hoài
Tình cờ loan phụng mối mai
Hoa nguyền bung nở, mộng lai láng về…

Tình cờ ngàn dặm sơn khê
Mà em tìm đến với bề bộn yêu
Tình cờ hạnh ngộ Kim Kiều
Kết hai thành một mãi chiều chuộng nhau...