Ta cùng em đón ngọn gió an lành
Quạt mát tình qua bức mành xế nắng
Đã về lại qua lắm ngày đêm xa vắng
Hâm nóng khúc thề nồng mặn ngày nao.

Hãy nép vào nghe tim dậy xôn xao
Dồn nén lại bao tin yêu quá vãng
Về thơm lại để đền bù năm tháng
Suột một đời chẳng lãng quên nhau.

Ta đã về nối tiếp mộng trầu cau
Mà gió bụi đã làm nhàu hương phấn
Sẽ trao em những tự tình mê mẩn
Cho lửa hồng rực cháy vạn lời ca.

Và hứa rằng mãi mãi chẵng lìa xa
Tình bất diệt chẳng nhoà hơn được nữa…