Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 26/03/2016 21:12, số lượt xem: 521

Tâm sự chao lòng quấy quả anh
Thế nên giấc ngủ chẳng yên lành
Đường duyên ủ dột tàn cơn chảnh
Cung ái lu mờ úa tuổi xanh
Thao thức chăn hờn thao thức chạnh
Chán chê gối dỗi chán chê quành
Từng đêm ướp giá hồn cô quạnh
Ngọc nữ e rằng chỉ ở tranh

Ngọc nữ e rằng chỉ ở tranh
Nào đâu thầy động giữa khung mành
Làm cho lãng tử nhoà mây lạnh
Lại khiến anh hùng biệt cõi xanh
Hoài ước tình yêu hoài ước bảnh
Mãi mong hoa nguyệt mãi mong lành
Nguồn ân nẻo ái giờ xa lánh
Tâm sự chao lòng quấy quả anh

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm