Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (230 bài thơ)
Tạo ngày 20/11/2015 17:26 bởi tôn tiền tử
Nhà thơ Phong Sơn đã xuất bản nhiều tập thơ như Hoa nắng, Trắng canh tâm sự, Thơ và Thư pháp..., các truyện dịch Thay luật Thượng Đế, Chuyến tàu nổi loạn... và hàng loạt tiểu thuyết dã sử như Đường gươm diệt ác, Lửa cháy thành Đại La, Kiếm hội trừ gian, Quái khách đất Sấm Châu...