Lóc ca lóc cóc
Xoải vó ngựa hồng
Ngoạn du Đà Lạt
Mùa vừa chớm xuân

Lắng tiếng ngàn thông
Tỏ tình cùng gió
Nghé trông sóng hồ
Say hôn bờ cỏ

Vàng xanh tím đỏ
Những hoa là hoa
Đào, lan, hồng, huệ
Quỳ, mimoza

Cổ quấn foulard
Chính hoa đẹp nhất
Hàm tiếu lẫy lừng
Khuynh thành khuynh quốc

Cồng chiêng nao nức
Trỗi khúc nhạc lòng
Câu thơ tắm gội
Suối đàn t’rưng

Thành phố hoa xuân
Lung linh cõi hẹn
Từ đoá môi người
Một lần chúm chím

Dấu son kỷ niệm
Thơm ngát đất trời
Forget-me-not
Thay lời ly bôi

Lâm Viên xa xôi
Bao năm phiêu bạt
Xuân nối tiếp xuân
Dấu hoa chưa nhạt

Ơi em Đà Lạt!
Hạnh ngộ dễ nào?
May thay nhân kiếp
Còn có chiêm bao.


1994

Nguồn:
1. Tạp chí Thế giới mới, số 122, 2-1995
2. Tạp chí Chim Việt cành Nam, số 42, 28-2-2011
3. Tạp chí Lang Bian, số 105, 4-2012
4. Đà Lạt thơ, nhiều tác giả, NXB Văn học, 1996
5. Thơ Đà Lạt xưa và nay, nhiều tác giả, NXB Văn học, 2008