Đôi ta từng ú tim nhau,
Vô duyên trầu héo, còn cau rụng rời.
Vôi đỏ như máu, hỡi người!
Xé lòng nửa khóc nửa cười tinh yêu.


Sài Gòn, siêu thị mùa giãn cách xã hội
Thứ ba 8/6/2021