Xăm xăm băng lối Đoạn Trường,
Vươn tay ngắt giữa thơ Đường đoá sen.
Gặp em hong tóc mạn thuyền,
Sông xuân nở lúm đồng tiền ngát hương.


24.I.1992

Nguồn: Tạp chí Tài hoa trẻ số 38, xuân Mậu Dần 1998