Đăng ngày 05/07/2021 10:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 06/07/2021 10:21, số lượt xem: 532

Ca dao:
“Cứ ngỡ giếng sâu em nối sợi dây dài,
Ai ngờ giếng cạn em phí hoài sợi dây!”

Rượu nào rượu chả cay nồng?!
Trà nào trà chẳng xít lòng hỡi em?!
Đừng vì hương ướp mà khen!
Đừng vì men đậm mà hoen cả đời!
Đều là chót lưỡi đầu môi,
Đáng đâu để phí cả thời xuân son!
Đáng đâu để tính vuông tròn?
Đáng đâu đâu đáng để ôm sự này!

13/08/2018