Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (350 bài)
- Tố Hữu (250 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Nguyễn Bính (278 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 23/11/2015 22:41 bởi tôn tiền tử
Phạm Trung Kiên là một cây bút của hội bút Hương đầu mùa, báo Hoa học trò, ngày trước.

 

Tuyển tập chung