Cái sàng đánh bạn cái giần
Cái nia cái thúng ở gần cái nong
Cuối mùa quai hái vừa hong
Mẹ còn cặm cụi long đong giần sàng
Hạt thóc ướt hạt thóc vàng
Vòng vòng từ cánh đồng sang bên này
Gió nồm đánh đu chàng xay
Tiếng chày nặng chịch cám bay bời bời
Trời tròn gieo tiếng mưa vui
Dẻo thơm cay đắng ngọt bùi tròn xoay!
Khi nào mẹ được dừng tay
Bếp nồng rơm mới đỡ ngày lao dao
Giần sàng tay thấp tay cao
Mẹ ơi, có trận mưa rào đằng đông
Lại còn cơn giá cơn dông
Tháng ba đằng đẵng ngày trông lúa mùa
Trông ngang chùm sao tua rua
Xá cày đi trước đường bừa theo sau
Mẹ thầm lặng những đêm thâu
Giữa ba bề gió thổi nhàu chéo khăn
Cho con nhiều tháng nhiều năm
Cứ lo đêm vắng vầng trăng trước nhà
Hạt gạo lặn lội đường xa
Trên vai con giữa rừng già, mẹ ơi...


(Đồng Nai Thượng, 1975)