54.20
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
8 bài thơ
Tạo ngày 22/07/2015 08:11 bởi tôn tiền tử
Phạm Trọng Thanh (1942-) quê quán thôn Ngọc Tỉnh, xã Xuân Hùng, nay là thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Hiện thường trú tại: Số 6/22, phố Ngô Quyền, thành phố Nam Định. Nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Nam Ninh – Nam Hà – Nam Định khoá II, III, IV, V (từ tháng 5 năm 1983 đến tháng 3 năm 2006). Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Khúc hát tặng nhau (thơ, in chung, NXB Tác phẩm mới, 1983)
- Mùa hạ đi tìm (thơ, NXB Hội Nhà văn, 1990)
- Lá bay (thơ, NXB Hội Nhà văn, 1993)
- Gió trầm (thơ, NXB Văn học, 1997)
- Thác trời (thơ NXB Quân đội Nhân dân, 2000)
- Tứ tuyệt đường trường (thơ, NXB Thanh Niên, 2002)
- Thức cùng trang viết (bút ký, NXB Hội Nhà văn, 2008)
- Thơ…