Trở lại triền đê lối cỏ
Mùa thu chừng cũng thăm nhà
Một dải sông Hồng cát sáng
Chi chút tâm tình cỏ hoa
Chẳng biết vì ai líu ríu
Những bông cỏ dọc đường đời
Vạt áo heo may dìu dịu
Phải lòng nhau đấy, người ơi!
Ai biết lối này thi sĩ
Để vương cả gió một chiều
Thu tiễn em về đến ngõ
Hãy còn hoa tím bao nhiêu...


Thành phố Nam Định, 27-8-2009