Cây xa sóng nhỏ mờ quanh
Mây treo quạnh quẽ bên thành Hạp Lư
Về quê giấc mộng xuân chừ
Mình anh ngày tháng cợt cười núi xanh

tửu tận tình do tại