Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bùi Đình Tán (2 bài)
- Phùng Khắc Khoan (64 bài)
- Hà Nhậm Đại (8 bài)
- Vũ Hoán (2 bài)
- Nguyễn Đức Hùng (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 31/03/2022 13:16 bởi tôn tiền tử
Phạm Như Giao (1531-?) người xã La Xuyên, huyện Giao Thuỷ, nay thuộc xã Xuân Hồng, huyện Xuân Thuỷ, Nam Định, đỗ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân năm Giáp Tuất niên hiệu Sùng Khang thứ 9 (1574) đời Mạc Mậu Hợp, làm Tham tán Tây đạo tướng quân, sau theo nhà Lê.