Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 01/06/2016 15:22

寄友

同州同郡又同名,
雇酌終杯記直情。
心在東阿寧固死,
志存南越肯偷生。

 

Ký hữu

Đồng châu đồng quận hựu đồng danh,
Cố chước chung bôi ký trực tình.
Tâm tại Đông A ninh cố tử,
Chí tồn Nam Việt khẳng thâu sinh.

 

Dịch nghĩa

Cùng một tỉnh, cùng một huyện lại cùng một tên
Cho nên rót chén rượu cuối cùng để ghi lại mối tình chân thật
Lòng ở Đông A thà quyết chết
Chí còn ở Nam Việt cho nên không chịu sống thừa


Nguồn: Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858-1900), NXB Văn học, 1976

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Cùng tên cùng quận lại cùng châu,
Mượn chén ghi tình vĩnh biệt nhau.
Lòng ở Đông A thà một chết,
Chí vì Nam Việt sống thừa sao!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cùng chung tỉnh huyện lại cùng tên
Mượn chén ly bôi vĩnh kết tình
Lòng ở Đông A thà chịu chết
Chí vì Nam Việt chẳng tham sinh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cùng châu cùng huyện lại cùng tên,
Rót chén ly bôi nhớ mối tình.
Lòng ở Đông A thà quyết tử,
Chí còn Nam Việt chịu hy sinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời